Міністерство Фінансів України


Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради (у разі його згоди). Положення про громадську раду погоджується із міською радою, при якій вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

громадська рада при фонді соціального страхування

Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради. Перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в Установчих зборах, у процесі припинення. Порядок подання заяв та зразків/форм документів, які необхідно подати кандидатам до складу Громадської ради при Національній соціальній сервісній службі України разом із заявою для участі в Установчих зборахзатверджений рішенням Ініціативної групи від 27 січня 2022 року (протокол № 2). Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці „Громадська рада“ на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Працюючі Українці Мають Право Пройти Реабілітацію Після Травм, Отриманих Внаслідок Бойових Дій, За Кошти Фонду

2.2.5. 1.three. Положення про Громадську раду, зміни до нього розробляються виконавчою дирекцією Фонду спільно з Громадською радою, погоджуються з правлінням zadetey.org.ua Фонду та схвалюються на її засіданні. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2015 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2016 р.

Повідомлення Про Утворення Ініціативної Групи З Підготовки Установчих Зборів Для Формування Складу Громадської Ради Фонду

Звертаємо увагу, що усі санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих осіб. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган. Врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада при Державній архівній службі працює згідно зПоложенням про неї, затвердженим наказом Державної архівної служби України від thirteen жовтня 2020 року № 132 “Про затвердження Положення про громадську раду при Державній архівній службі України”. 23.Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього положення. Копії документів, що підтверджують всеукраїнський статус, та установчих документів, що підтверджують повноваження на здійснення захисту прав та інтересів застрахованих осіб та/або потерпілих на виробництві (для громадських об’єднань).

За 5 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. three.10. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце і час проведення установчих зборів, про що виконавча дирекція Фонду не пізніше ніж за три календарні дні до проведення установчих зборів повідомляє на офіційному веб-сайті Фонду та в інший прийнятний спосіб.

Проекти регуляторних актів для обговорення у 2017 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2018 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2019 р. Проекти регуляторних актів для обговорення у 2020 р.


Übersetzung